DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
23.04.2007
Oblíbená noc Czech Dance op?t roztan?í pražský klub Vertigo. Op?t se m?žete t?šit na typickou elektrizující atmosféru nocí Czech Dance, oko?en?nou o zajímavé novinky. Vyvrcholením noci pak bude oslava narozenin dje Niftyho.

Dubnový díl pravidelné noci Czech Dance v pražském klubu Vertigo vám op?t zcela zdarma p?inese ?irou energii plnou trance a progressive v podání již osv?d?ených jmen, která nejednou roztan?ila vaše t?la. Noc Czech Dance se však neustále vyvíjí, proto i dubnový díl p?edstaví novinky.

Dubnové Czech Dance oslavou narozenin dje Niftyho

Narozeniny jsou vždy dostate?ným d?vodem k oslav?. Nezapomenutelné oslav? pak nesmí chyb?t množství gratulant?, kte?í vytvo?í jedine?nou atmosféru noci a postarají se o zážitky. Dj Nifty se o atmosféru svých narozenin chce pod?lit se všemi návšt?vníky nocí Czech Dance, proto sv?j dort rozkrojí b?hem páte?ní noci 27.4.2007 v pražském klubu Vertigo.

O hudební stránku ve?era se pak postará sám oslavenec spolu se svými hosty, dji ze stáje Czech Dance – sympatickou MeryEn, djskou dvojicí Matthew & Finidi, Carrione aka Diesel Phunka a showmana dje Dauna.

Noc nabídne exklusivní fire show

Speciálním zpest?ením noci bude exklusivní vystoupení pekelníka Ond?eje Víta a jeho speciální show dopln?nou o ohnivé efekty.

Nifty Birthday Party line-up

P?ijdete na oslavu pozd?ji? Nevadí, protože pekelná show za?ne úderem p?lnoci. Ovšem pak p?ijdete o sety djs MeryEn a dvojice Matthew + Finidy.

21:00-23:00 MeryEn
23:00-00:00 Matthew + Finidy
00:00-00:10 Ond?ej Vít – Fire Show
00:00-00:30 Matthew+Finidy
00:30-01:30 Nifty
01:30-End Daun vs. Carrione aka Diesel Phunk

Nifty Birthday Party
Pá 27.4.2007
Club Vertigo, Havelská 4 - Praha 1

DJs: Nifty, Matthew & Finidi, Carrione aka Diesel Phunk & Daun, MeryEn
Special: exclussive fire show by Ond?ej Vít
2x Gogo Tane?nice a ovocné mísy
Vstupné zdarma

© 2006 DJ Carrione