DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
14.06.2007
Pomalu se to blíží, konec m?síce a s ním i má ú?ast na festivale Summer of Hope II. je za dve?mi. Celkem dv? podia, která p?edstaví 20 interpret? se postarají o vaši zábavu.

Charitativní festival
Summer of Hope II.
pátek 29/06/07
Pláž u rybníka Rosni?ka / Svitavy

Summer of Hope II. je festival s charitativním posláním po?ádaný nadšenci ze Svitav a okolí, kte?í se snaží pozvednout kulturu v tomto m?st? a p?edevším prost?ednictvím této akce v?novat finance na dobrou v?c.

Festival je po?ádán pod záštitou Nadace Josefa Plívy v úzké spolupráci z m?stem Svitavy p?i p?íležitosti letních Svitavských slavností. Po pokrytí náklad? spojených s organizací festivalu poputuje veškerý výt?žek na konto Kojeneckého ústavu ve Svitavách.


Celá akce se koná na dvou pódiích v krásném prost?edí u rybníka Rosni?ka v areálu obklopeného stromy. Hlavní pódium bude zasv?cené pro techno, house a trance music a druhá stage pojede ve stylu jungle , DnB.

Na co všechno se mohou návšt?vníci t?šit?

- Zast?ešené sezení ve dvou party stanech.
- Zast?ešené tane?ní plochy
- Zast?ešené stolní fotbálky
- Velkoplošná videoprojekce
- Laser show pro ob? pódia
- Jedine?né ceny na barech
- Možnost stanování

Line-up:

Erektus main stage:
SKYLINE live!
Nika 77
Dan Cooley
Mr.Pupitz
Carrione aka Diesel Phunk
Luckie
Tochy
Jannis
PetrEco
Azil
The Pipe

Semtex dnb & jungle stage:
Ghonzales
Elwira
Blulajta
Mercur
Va.czech vs. Mc Vaant
Keshu
Penny live!
GG
Czermis

Bližší info:

Open /15:30 hod./
Start /16:00 hod./
End /06:00 hod./

Vstupné
15:30 - 18:00 // 60,-
18:00 - 21:00 // 100,-
21:00 - 03:00 // 150,-
03:00 - 06:00 // Free
! Pozor do 21:00 hod. p?i opušt?ní areálu ztrácí vstupenka platnost !

Festival se koná za každého po?así!!

P?íjezdová mapa


M?sto bude ozna?eno, jinak hledejte areál firmy Westwaco (na map? mezi p?íjezdovými cestami )
© 2006 DJ Carrione
Created by Aaron&Harris Media