DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
14.08.2007
Po letní dovolené zp?t za gramofony a na podia. Nejbližší akce, kam jsem byl pozván prob?hnou tento pátek ve Strakonicích, pak hned v pond?lí navštívím Mlékojedy u Neratovic a ve st?edu i Mnichovo Hradišt?. Na záv?r p?íštího týdne navštívím i Olomouckou Envelopu, ovšem tentokrát jen s dj technikou.

Léto se pomalu blíží do svého záv?ru a s ním doslova úprkem zmizela i má dovolená. Arabské dálavy jsou sice p?kné, ale doma je doma a klubová scéna mi už také scházela, což si hodlám te? vynahradit. Již v pátek jsem pozván do jiho?eských Strakonic na soukromou akci.

Po?átkem týdne vystoupím v oblíbeném letním prostoru Free D Baru v Mlékojedech u Neratovic, kde nám snad bude po?así p?át a spole?n? si užijeme p?íjemného letní ve?era s možností plážového volejbalu, koupání a slun?ní. Partnery za gramofony mi budou kolegové z Czech Dance v ?ele s djem Niftym. Hudební nabídka dne bude obsahovat obvyklou dávku trance a progressive ko?ení.


pro zv?tšení mapy klikni zde

Ve st?edu navštívím další vyložen? letní prostor, kterým je Vostrov Open Air Club v Mnichov? Hradišti, kde vystoupím na noci Vostrov sound spole?n? s domácím djem IKSem a pardubickým matadorem Mike Goldfinchem. Už toto spojení nabízí opravdu r?znorodou noc, jelikož domácí dj IKS svými vystoupeními inklinuje k breakbeatu dnb. Tyto hudební vlny jsou doménou i pardubického dj Mike Goldfinche. Já pak nabídnu výlet do sv?ta rovných beat?.

St?ede?ní noc ovšem zdaleka nenabídne jen djská vystoupení. Dalšími lákadly je tradi?ní grilova?ku a sportovní vyžití. Pro všechny p?íchozí bude p?ipraven rozpálený gril (n?kdy i dva), prkénka, nože, tácky, ... . Pokud tedy máte náladu, chu?, ?as a hlad, sta?í nakoupit n?co na gril a ve st?edu ve?er na Vostrov?.


pro zv?tšení mapy klikni zde

P?íští pátek navštívím ostravský klub Envelopa, kde prob?hne klubová noc Beats & Melody 2, kterou mohu všem v?ele doporu?it. Já se budu noci ú?astnit v pozici technika.

© 2006 DJ Carrione