DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
12.10.2007
Legendární noc se op?t vrací a s ní i staronové obsazení, které po letech p?edvede svou sílu. Celkem dv? podia s tane?ní hudbou prom?ní úterní noc 16.10. ve víkendový mejdan. Kde? V Jihlavském klubu Ponorka.

All Saint VOS Party

Pokud pocházíte z okolí Jihlavy a sledujete d?ní týkající se tane?ní scénu už n?jaký ten rok, jist? vám neunikla dnes již legendární série VOS parties, která b?hem svého p?sobení nejednou roz?e?ila stojaté vody jihlavského klubového ve?era. Tato noc a? nikdy nem?la ambice dostat se do top 10 žeb?í?k? popularity si díky své unikátní atmosfé?e své místo na slunci vydobyla a mnozí mohou potvrdit, že právem. Vzpome?me na nejednu noc, která se až ne?ekan? protáhla do rána a to za gramofony nebylo žádné sv?tov? proslulé jméno, ale horda mladých a nad?jných djs.

Tito mladí a nad?jní djs jsou dnes o poznání starší a výrazn? zkušen?jší, což je zárukou dalšího skv?lého mejdanu, což bylo impulzem pro znovuzrození legendy jihlavských nocí VOS party.

Již toto úterý se legendární noc VOS party op?t vrací do jihlavského klubu Ponorka, kde se žhavá hudební nadílka bude servírovat ze dvou podií, která p?edstaví staro-novou sestavu djs a live act? jmenovit?: Project 1, Carrione aka Diesel Phunk, Johnyk, Bárny, Deep In The Jungle. Úterní noc bude op?t žhavá!

All Saint VOS party
út 16.10.2007
klub Ponorka, Jihlava

Live act: Project 1
Djs: Carrione aka Diesel Phunk, Johnyk, Bárny, Deep In The Jungle
Start: 21.00 hod.
Entry: 50 K? v p?edprodeji / 70 K? na míst?

© 2006 DJ Carrione