DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
16.11.2007
Už zítra se s vámi rád uvidím v turnovském klubu Turn-off, kde se zcela netradi?n? a zárove? i premiérov? p?edstavím v breakové podob?. P?ecijen už n?jaký ten rok hraji a v mém kufru si našla místo nejedna deska se zlomenými beaty.

Oslavi?ka mých narozenin, která úsp?šn? prob?hla v minulém týdnu je již za námi a m? nezbývá než pod?kovat všem dorazivším za ú?ast a atmosféru, díky které se mi hrálo opravdu dob?e. Fotografiemi a hudebním záznamem z této noci v dohledné dob? obohatím tento web, tak ho nezapome?te pravideln? sledovat.

Ovšem tento víkend bych vás cht?l pozvat na další mé vystoupení tentokráte v turnovském klubu Turn-off, kam jsem byl pozván svým starým známým - djem Mike Goldfinchem na noc Breaks & Beats.

Dj Mike Goldfinch a? na svém za?átku roztá?el výhradn? ?ízné techno desky, tak se postupem ?asu propracoval do své sou?asné, a nutno ?íct do více jak slušivé polohy, breakbeatového dje. Jeho styl hraní není zcela typický, což je jeho silnou stránkou. Rozhodn? v sob? nezap?e ani svou oblibu v období rave mánie, díky ?emuž se mezi jeho deskami dá nalézt opravdu mnoho perli?ek od KLF p?es Orbital až po Royksopp.

Dalším hostem noci bude tentokráte houseový dj Johnyk, který už nejednou dokázal popadnout klub za srdce a roztan?it jej.

© 2006 DJ Carrione