DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
14.12.2007
Jako jakýsi váno?ní dárek pro všechny tancechtivé jsem ve svém domácím studiu namíchal poslechov? lad?ný set, jež jsem pojmenoval Long way. Set je rozd?len na dv? cd a naleznete jej v sekci download. P?eji p?íjemný poslech.

Jsem si v?dom, že jsem vás, všechny návšt?vníky t?chto stránek, notn? zanedbal v p?íd?lu nové hudby, což nyní napravuji svým novým demem Long way, které naleznete v sekci download.

Obal na cd si m?žeš stáhnout po kliknutí na p?íslušný obrázek.

Demo set Long way je kompilací tranceovou avšak tentokráte ?ist? poslechovou, která by vám m?la d?lat spole?nost p?i vašich mnohdy dlouhých cestách, ?emuž odpovídá i samotný název, ?i ve chvílích smutku nebo sklí?enosti. Skladby jsem vybíral zám?rn? bez ohledu na dobu vzniku skladby, ale s d?razem na celkovou skladbu celého setu, který má jako celek p?sobit uklid?ujícím dojmem s lehce se m?nící dynamikou.

Celkem dv? cd o délkách (64.38 min. a 51.31 min.) vám nabídnou skladby od sv?tov? známých autor? DT8 Project, Moogwai, Armina van Buurena, Signalrunners, Stoneface & Terminal ?i Ferry Corstena a dalších. a nechybí na nich osv?d?ené hity jako Silence ?i Viola.

P?eji vám p?íjemný poslech nejen v dob? nadcházejících váno?ních svátk?.

© 2006 DJ Carrione