DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
10.01.2008
V sekci Gallery jsou vloženy nové fotografie z oslav n?kolikanásobných narozenin v pražském klubu Vertigo. Akce to byla více jak povedená a já v??ím, že nebyla zdaleka poslední. Všem oslavenc?m ješt? dodate?n? gratuluji.

http://www.djcarrione.com/gallery.php?show=2008-01-10

Za po?ízení fotografií d?kuji neúprosné dvojici fotograf? Zeman & Majer.

© 2006 DJ Carrione