DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
19.01.2008
Na mexickém rádiu Masmusic.fm mi tentokrát budou v?novány celkem dva ve?ery v rámci po?adu Global Beat a to konkrétn? 24.1. a 21.2.. Po?ad m?žete naladit na adrese www.masmusic.fm.

Po?ad Global Beat je vysílán vždy ve ?tvrtek v dob? od 21:00 do 23:00 hod. mexického ?asu, repríza po?adu p?ipadá na páte?ní ráno od 02:00 do 04:00 hod.. V rámci st?edoevropského regionu po?ítejte s ?asovým posunem +7 hodin.

Po?ad naladíte na stránkách www.masmusic.fm.

© 2006 DJ Carrione