DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
27.01.2008
Na poslední únorový den jsem byl pozván do stále znám?jšího pražského klubu Touster, kde se aktivn? zú?astním premiérové noci Musique.

Nová noc Musique rozhodn? nemá být po hudební stránce jen o jednom hudebním stylu, ale prost? o zábav? a to je p?esn? mé gusto. Tomuto pojetí noci samoz?ejm? odpovídá i line-up, který naleznete níže.

29.2.2008 – Touster club
MUSIQUE I.
/ techno, house, progressive/

20.30 - 22.00h. - Michal Jirák / Radio Infinity /
22.00 - 23.30h. - CARRIONE / AKA DIESEL PHUNK /
23.30 - 00.30h. - DJANE PETRA / Café Touster / VS. CARRIONE / best friendly mix /
00.30 - 02.30h. - DJ RESCUE / Pure Rhythm, Roxy /
02.30 - 04.00h. - DAVE D / SK /

© 2006 DJ Carrione