DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek02.01.2014:
Po mé listopadové návšt?vy pražského Pekelného baru se p?ipravuji na další pekelné ?ád?ní. Kdy? V pátek 14.3.2014. Hlavní hv?zdou ve?era bude rakouský techno producent Mario Raniery. Spole?n? s ním se za pultem objeví má mali?kost, B.Unq, B.One.K, Calbee a Tochy.   více >>


ilustrační obrázek24.04.2013:
V sobotu 27.4.2013 odstartuje v pražském klubu Embassy další díl noci v?nované klubovému trance a progressive Trance Extasy. V dubnovém díle této noci se o vaše uši bude starat domácí Carrione aka Diesel Phunk a jeho host, kterým je dj Niclas.    více >>


ilustrační obrázek28.03.2013:
Tento pátek se do pražského Embassy clubu chystá další díl noci Trance Extasy, která vám jako obvykle nabídne pořádnou porci klubového trance a progressive a to v podání zkušených klubových djů z iRadia Sensation Factory ­ dje Carrione aka Diesel Phunka a jeho hosta dje Davida Justiána.   více >>


ilustrační obrázek20.02.2013:
Další nadílka trance a progressive muziky se ?ítí do pražského Embassy clubu. V pátek 22.2. od 22. hodin odstartuje již druhý díl noci Trance Extasy. Za mixem se b?hem noci p?edstaví dj Carrione aka Diesel Phunk a jeho speciální host dj Maiky. Vstupné na tuto akci bude zcela zdarma.   více >>


ilustrační obrázek03.01.2013:
Takže vážení už toto sobotu se sejdu za jedním mixem s djem B.One.K. Spole?n? tak zavzpomínáme na 6 let spole?ného hraní. Místo našeho st?etu bude v pražském Pekelném baru. Kdo budete moci ur?it? doražte.    více >>


ilustrační obrázek16.04.2012:
Nevíte kam na ?arodky? Co takhle kemp Plešivec u Berouna? Co tam? Pálení ?arod?jnic za zvuk? težkotonážní elektroniky. 2 pódia za p?isp?ní djs - Collapse sound system, Carrione aka Diesel Phunk, Trent, Boora, Maiky, Niclas, Kactus, Joseph San Dor a Roba.    více >>


ilustrační obrázek07.12.2011:
Už na tuto sobotu 10.12. se do kladenského klubu BPM chystá akce na níž vystoupí i má mali?kost. Spole?n? se mnou se b?hem ve?era o vaši zábavu postará dvojice dj? MCB & Sunafera. Vstupné na akci je zdarma a startujeme úderem 21. hodiny. V p?íloze naleznete tiskovku a náhled plakátu.   více >>


ilustrační obrázek28.10.2011:
Po roce se vrací do p?íbramského klubu Semtex povedená dvojice dj? Revolt a Carrione aka Diesel Phunk, kte?í hodlají rozto?it gramofony a ohmatat všemožné ?udlíky na akci s názvem HARD CRASH.    více >>


ilustrační obrázek17.07.2011:
Do sekce downloads jsem vložil dva záznamy z vystoupení mé mali?kosti. Jeden záznam je o progressivu a pochází z pražské akce Wolfish a druhý je záznam guestmixu pro radiový po?ad Sound of Progressiva, který se nese ve znamení techna. P?eji p?íjemný poslech.    více >>


ilustrační obrázek29.06.2011:
Dnes ve?er rozto?ím gramofony v pražském klubu Insomnia (Praha - Háje) na pravidelné noci Trance & Progressive Party Sound. Spole?n? se mnou se b?hem ve?era za gramofony postaví dj Daun. Startujeme ve 21 hodin a vstupné je zcela zdarma.   více >>


ilustrační obrázek09.06.2011:
Doslova na poslední chvíli jsem byl osloven organizátory akce Wolfish, která prob?hne tuto sobotu v pražském Pekelném baru. Spole?n? se mnou zahrají djs Matthew, ZiMMER, OneWay a Mark Twin. Akce startuje tuto sobotu od 20:30 a vstupné je zcela zdarma.   více >>


ilustrační obrázek26.05.2011:
Dnes ve?er p?esn? ve 20 hodin odstartuje na iRadiu Sensation Factory už t?icátý díl po?adu Party Week, který vám jako každý týden p?inese krom? muziky i pozvánky na akce a informace o d?ní nejen na ?eské tane?ní scén?.   více >>


ilustrační obrázek19.05.2011:
Co nás ?eká v dnešním díle po?adu Party Week na iRadiu Sensation Factory? Dnes se spole?n? mrkneme na blížící se Sensation v Pražské O2 arén?, zárove? vás pozvu na Warm up Meccamix v pražské Mecce a Sensation afterparty v pražské Retro Music Hall. Dále spole?n? zavítáme ...   více >>


ilustrační obrázek18.05.2011:
Už p?íští st?edu 25.5. vystoupím na dalším díle st?ede?ní party Trance & Progressive Party Sound v pražském klubu Insomnia. Spole?n? se mnou se o vaši zábavu b?hem noci postará dj Daun. Vstupné je zcela zdarma a startuje se v 21 hodin.   více >>


ilustrační obrázek18.05.2011:
V pond?lí 23.5. budu hostem po?adu DJ Time na SeeJay radiu. Po?ad startuje od 20 hodin. Na programu pravidelné dvouhodinovky je v první hodin? rozhovor s mou mali?kostí a v druhé m?j živý set p?ímo ze studia.   více >>


ilustrační obrázek05.05.2011:
Úderem 20. hodiny odstartuje už 28. díl po?adu Party Week. Dnes vám krom? po?ádné porce muziky nabídnu i pozvánky na Toxicator 2011 do polských Katowic, Bassleader 2011 do belgického Gentu, blížící se vystoupení John O'Callaghana v Bratislav? a to samoz?ejm? není zdaleka vše.   více >>


ilustrační obrázek06.04.2011:
Music Club Insomnia Praha ve spolupráci s ExpEvents pro Vás p?ipravil v m?síci dubnu nové pravidelné st?ede?ní párty Insomnia Wednesday Party Sound, které odstartují práv? dnes. Na t?chto akcích budete moci dnes a 20.4. zastihnout i mou mali?kost.   více >>


ilustrační obrázek28.02.2011:
Tuto st?edu 2. b?ezna budu hostem radio show Sound of Progressiva na radiu Freemusicradio. Bu?te nalad?ni na www.freemusicradio.cz od 20 hodin.    více >>


ilustrační obrázek25.02.2011:
Dnes ve?er se postavím za gramofony op?t v Praze a to v klubu Le Mirage na Újezd?. B?hem ve?era se za gramofony krom? mé osoby objeví i djs MCB a David Justian. Vstupné na akci je zdarma. Pokud si m? budete chtít užít v tomto prostoru za zvuku klidn?jších desek, doražte už na 20. hodinu.   více >>


ilustrační obrázek25.02.2011:
Tuto sobotu vystoupím spole?n? s djem MCB v Kostelci nad Labem v klubu Mystery. Akce startuje ve 20 hodin. Vstupné je zdarma. B?hem svého vystoupení krom? gramofon? využiji i konzole NI X1 a iPadu.   více >>


ilustrační obrázek02.01.2011:
Po dlouhé dob? prob?hla aktualizace sekce gallery a downloads. Nov? v sekci gallery naleznete fotky z akcí Grand Prix vs Singularity, Progressiva a Chris Sadler. V sekci downloads naleznete video z mého vystoupení na akci Progressiva.   více >>


ilustrační obrázek01.01.2011:
Na serveru Soundcloud.com máte možnost si poslechnout a ohodnotit m?j remix skladby Popiholla od populárního producenta Chicane. Neostýchejte se a hodno?te! Budu rád za všechny vaše p?ísp?vky, jak na zmi?ovaném serveru Soundcloud, tak i v Guestbooku na t?chto stánkách.   více >>


ilustrační obrázek18.10.2010:
Pátek 22. ?íjen je dnem, kdy se znova zrodí oblíbená p?íbramská párty Progressiva. Domácí dj Trent si i tentokrát pozval mou mali?kost dje Deepresse, Revolta a Josepha Sa Dora. Akce startuje úderem 21 hodiny. Vstupné je rovných 50 K?.   více >>


ilustrační obrázek18.10.2010:
Tuto sobotu 23.10. odehrají spole?ný set s djem Revoltem jako support n?meckého producenta a dje Wippenberga na párty mini Musica v pražském klubu Prdel. Akce startuje už v 21 hodin.    více >>


ilustrační obrázek16.10.2010:
Zítra v podve?er budu hostem po?adu Music Ecstasy Radioshow na internetovém rádiu Freemusicradio. Show startuje úderem 20 hodiny. Nala?te se a berte tuto show jako warm-up k akci Progressiva Rebirth, která prob?hne v p?íbramském Semtex klubu p?íští pátek 22. ?íjna.   více >>


ilustrační obrázek26.09.2010:
Už tento pátek 1. 10. odstartujeme v pražském klubu Prdel mejdan Santiago Club Night, který bude hostit slovenské hosty Milana Lieskovského a Nifru. Za gramofony je doplní Michael C a má mali?kost. Startujeme od 22 hodin a vstupné je 190 K?. P?ípadn? využijte p?edprodej za 150 K? v Ticketstream.   více >>


ilustrační obrázek26.09.2010:
Na váno?ní sobotu 25.12. je p?ipravován speciální díl párty Singularity, která prob?hne ve Svitavách, konkrétn? v S Clubu. Mezi dosud potvrzenými jmény je britský MC Coppa & DJ W23, má osoba, Revolt, Tochy vs. Peca a Devyb. Další informace o akci již brzy.   více >>


ilustrační obrázek21.08.2010:
Dnes úderem 20. hodiny odstartuje party Singularity ve Svitavském Brooklynu. B?hem ve?era se za gramofony objeví celkem ?ty?i zkušené dvojice djs, kte?í odehrají spole?né back to back sety p?evážn? ve stylu techna. Pozor, nikdo z vystupujících není žádný djský nová?ek, takže o kvalitu je rozhodn? postaráno.   více >>


ilustrační obrázek19.08.2010:
Dnes ve?er od 21 hodin rozto?ím gramofony v kladenském klubu BPM. Kdo nedotazí m?že m? podpo?it p?es online video stream z klubu, který naleznete na stránkách klubu. Ve?er se na vás t?ším.   více >>


ilustrační obrázek12.08.2010:
Je mi pot?šením vám oznámit, že 1.10. vystoupím v pražském klubu Prdel na noci Santiago Club Night po boku slovenské dvojice Milan Lieskovsky a Nifra.   více >>


ilustrační obrázek12.08.2010:
P?esn? za týden ve ?tvrtek 19.8. vystoupím v Kladenském BPM baru. Spole?n? se mnou zahraje místní Gadget nebo Vasquez. P?ij?te se nastartovat na víkend.    více >>


ilustrační obrázek10.06.2010:
Pohoda fest Sedl?any se nám blíží. Už za necelé dva týdny v sobotu 19.6. si budete moci užít 3 podia, 16 hodin hudby v podání Pio Squad, Tlaska?e, V3ska, Embassy, Katchy s MC Jacobem, Philipa TBC, mé mali?kosti ve spole?ném setu s djem Revoltem a dalších. Festival nabídne i doprovodný program v podob? Skate show.   více >>


ilustrační obrázek09.06.2010:
V sekci Gallery nov? naleznete fotografie z povedené akce Rachot 90210 a mého hraní s Chridem Sadlerem v sedl?anském klubu Pohoda. Za fotografie d?kuji Montymu z techno.cz a Kactusovi ze Sedl?an.   více >>


ilustrační obrázek03.06.2010:
Už tento pátek vystoupím na akci WARM UP PARTY - ROUTE 333 po boku djs KAISERSOZEho, SCOOPa, TOCHYho, KESZe a CALMho. Hudební zam??ení noci bude jednozna?n? ve stylu techno. Jsem na akci zv?dav, protože si zde zopakujeme skv?lý spole?ný set se Scoopem a Tochym, kterým jsme pobavili plnou Svitavskou Coolnu.   více >>


ilustrační obrázek28.04.2010:
V sobotu 19.6.2010 vystoupím na open air Pohoda Festu nedaleko Sedl?an. Jeden z prvních letošních open air festival? nabídne celkem 3 pódia s širokým hudebním záb?rem od Rocku p?es Hip hop až po DnB nebo Trance a celou ?adu doprovodných atrakcí.   více >>


ilustrační obrázek27.04.2010:
V sobotu 15.5.2010 vystoupím spole?n? s Chrisem Sadlerem v Sedl?anské Pohod?. Supportem nám budou domácí djs Tom-son, Kactus a dvojka Jechy vs. Jiry.   více >>


ilustrační obrázek21.04.2010:
V pátek 23.4. oslaví dj B.One.K narozeniny v pražském Pekelném baru. B?hem ve?era se krom? oslavence a mé osoby za gramofony objeví djové KIFLI a Dasty. Jéje, to bude kalba. Kdo pamatuje naše spole?ná hraní s B.One.Kem, tak ví :)   více >>


ilustrační obrázek02.04.2010:
Tuto sobotu po dlouhé dob? vystoupím v Kostelci nad Labem v klubu Mystery. P?ipravuji pro vás veselou koláž trance, progressive house a house. Spole?n? se mnou rozto?í gramofony domácí Daun.   více >>


ilustrační obrázek24.02.2010:
Na pátek 19. b?ezna se chystá veselá taška?ice s názvem Birthdays Old School Music. Místem konání akce jsou Svitavy, konkrétn? prostor restaurace Coolna. Nabídka noci bude rozhodn? pestrá, protože se na vás chystá nejen spousta ost?ílených gramofonist?, ale i mo?e alkoholu dle hesla na akci po dvou a z akce po ?ty?ech nožkách.   více >>


ilustrační obrázek06.02.2010:
Po úsp?šném listopadovém vystoupení na akci FRESH v Benešov? u Prahy se m? organizáto?i rozhodli pozvat i na letošní první díl této párty, který se odehraje v pátek 12. února v domácím prost?edí Fortuny. Supportem mi budou rezidenti této akce Miora a Depe.   více >>


ilustrační obrázek10.01.2010:
Je konec s vyspáváním opice, lenošením a o?ekáváním p?íchodu sn?hových muž?. Víme, že oslav p?íchodu nového roku bylo dost, ale ?trnáct dní volna vám muselo sta?it, no a né?! Po?ádáme pro vás první restart roku 2010 s názvem Beats and Melody Night. Kdy? V sobotu 16. ledna. Kde? V Plze?ském klubu Neutral.    více >>


ilustrační obrázek14.11.2009:
Na portále www.strobe.cz byl uve?ejn?n další díl VIP Žurnál. Tentokráte se to?il okolo mé osoby. Redakce Strobe se m? ptala p?ímo na t?lo, co pro m? znamená djing, jaké hraní odmítám, co d?lám ve svém volném ?ase, na m?j pr?m?rný honorá? a ?adu jiných dotaz?.   více >>


ilustrační obrázek03.11.2009:
Tuto sobotu m? op?t zastihnete za gramofony. Doslova na poslední chvíli jsem p?ijal pozvání do sedl?anského klubu Pohoda, kde naváži na má jarní vystoupení. B?hem ve?era m? doprovodí djs Míra Šmarda a Tom-Son.   více >>


ilustrační obrázek19.10.2009:
V pátek 13. listopadu vystoupím v Benešov? v klubu Fortuna. Houseov? pojatá noc s názvem Fresh! p?edstaví krom? mé osoby i dvojici djs Endrixe a Mioru.   více >>


ilustrační obrázek26.09.2009:
V sobotu 10.10.2009 se v ostravském klubu Fabric uskute?ní party Enjoy The Music 7. Pro v?tšinu z vás je ?íslo 7 ?íslem „št?stí“, proto v??íme, že i sedmá Enjoy The Music vám p?inese tu správnou porci št?stí a pozitivní energie.   více >>


ilustrační obrázek22.09.2009:
Tuto sobotu bude další mo?nost m? zastihnout za gramofony a to konkrétn? v pražském klubu Touster, kde vystoupím na nové noci Blaster. Spole?n? se mnou vystoupí zkušený KIFLI a energií pulzující One Way.   více >>


ilustrační obrázek25.08.2009:
V sekci Downloads nov? naleznete záznam mého vystoupení z noci GoodFella, která prob?hla v pátek 14.8.2008 v pražském klubu Ustuff. Poslech v?ele doporu?uji, protože jsou v n?m zaznamenány i ne?ekané slovní kreace dj L'Sady. P?eji p?íjemný poslech.   více >>


ilustrační obrázek14.08.2009:
Dnes ve?er máte možnost zapa?it v pražském klubu Ustuff. Krom? mé osoby vystoupí djs L'Sada, One Way a Berry Junior. Start 21 hod. Vstupné je zdarma. Hudební nápl? ve?era bude pod taktovkou house, progressive a trance. Pozor, v rámci ve?era prob?hne i sout?ž.    více >>


ilustrační obrázek23.07.2009:
Tento víkend m? m?žete zastihnout za gramofony po oba dva ve?ery. V pátek v pražském klubu Incognito a v sobotu v Dream Baru v Sedlci-Pr?icích.   více >>


ilustrační obrázek13.07.2009:
Další díl klubové noci Czech Dance v pražském klubu Vertigo odstartuje již tuto sobotu. Za gramofony se krom? mé osoby objeví i dvojice Lazy & Doctor, která rozhodn? umí vykouzlit letní náladu. A nebojte st?echa stále nespadla, takže se nemusíme bát deštík? a? jsou sebep?ívalov?jší. Startujeme ve 21 hodin a vstupné je za letní cenu - zdarma.   více >>


ilustrační obrázek13.07.2009:
Open air verze oblíbené noci Ibiza Sound. Noci p?edstavující zvuk oblíbeného ostrova Ibiza. Párty nabídne krom? vystupujících djs Carrione aka Diesel Phunka, Míry Šmardy, Kactuse a Tom-sona i nefalšovaný bazén. Pro hladovce bude p?ipraveno grilování. Start v 18 hod., vstupné 30 K?.   více >>


ilustrační obrázek12.06.2009:
Na sobotu 18.7. si naplánujte návšt?vu pražského Vertiga, kde prob?hne další noc v mém podání. Poslední díl se vyda?il, tak pro? vše nezopakovat? Nezapome?te další Vertigo je v sobotu 18.7.2009.   více >>


ilustrační obrázek11.06.2009:
Pon?kud pozd? vkládám do sekce Gallery fotky z mého hraní s Michaelem Burianem ve Slaném u Prahy v klubu lokalita. Tato akce pat?ila k opravdu hodn? povedeným, proto neváhejte mrknout na fotky. Mé velké díky letí k Tzésarovi, který akci organizoval.   více >>


ilustrační obrázek10.06.2009:
V sekci Gallery naleznete fotografie z povedené akce Crazy Night, která se odehrála na konci kv?tna v pod?bradském Momo baru. Za fotky d?kuji Maxovi z Techna.cz. Zárove? všem p?ítomným d?kuji za super atmosféru.   více >>


ilustrační obrázek29.05.2009:
Už zítra v sobotu 30. kv?tna vystoupím na akci Crazy Night, která prob?hne v pod?bradském Momo baru. Momo bar naleznete na druhém nádvo?í zámku. Tentokráte ode mne neo?ekávejte žádnou divo?inu, protože na žádost organizátor? odehraji spíše housev? pojatý set.   více >>


ilustrační obrázek29.04.2009:
Kostelecké ?arodky se p?esouvají pod st?echu! Jsme si pln? v?domi, že jste se všichni t?šili na letošní první mejdánek pod otev?eným nebem. Bohužel v p?ípad? plánované akce ?arodky vám zklameme. Na základ? rozhodnutí m?sta a doporu?ení hasi?? jsme nuceni akci p?esunout pod st?echu.   více >>


ilustrační obrázek23.04.2009:
Letošní pálení ?arod?jnic v Kostelci nad Labem se neobejde ani bez mé osoby. Spolu se mnou si popálí a zahrají djs Hellectro (Matthew, Finidy), Daun, Yan Dark, Rewis, Snoofy a OneWay. Krom? dobré hudby vám nabídneme i ob?erstvení, fireshow a mobilní bar. Takže dobrou náladu sebou.   více >>


ilustrační obrázek22.04.2009:
V sobotu 25. kv?tna vystoupí v pražském klubu Prdel ikona slovenského progressivního zvuku, dj a producent Tomáš Haverlík. Jeho vystoupení prob?hne v rámci dalšího z oblíbených narozeninových mejdan?, takže o dobrou atmosféru rozhodn? nebude nouze. Krom? zmi?ovaného Tomáše Havrlíka se b?hem ve?era za gramofony objeví djs Nifty, OneWay, Carrione aka Diesel Phunk, L’Sada, MeryEn, Daun a Tosina.   více >>


ilustrační obrázek09.04.2009:
Doslova hodiny nás d?lí od startu nové noci Beautiful Bodies & Beats v pražském klubu Vertigo a p?ípravy startu nové noci jsou v plném proudu, což si vyžádalo drobnou zm?nu v djském obsazení. P?vodn? avizovaného dje Niftyho nahradí dvojice djs Lazy Doctors.   více >>


ilustrační obrázek09.04.2009:
Trance a progressive klubová noc Beats and Melody op?t navštíví plze?ský klub Neutral v pátek 1. kv?tna. O atmosféru noci se postarají djs Revolt a Acidflash. Speciálními hosty ve?era budou pražský dj Carrasco a zkušený harcovník ?eské tane?ní scény Carrione aka Diesel Phunk.   více >>


ilustrační obrázek27.03.2009:
Pražský klub Vertigo p?ipravuje zcela novou klubovou noc Beautiful Bodies & Beats party. Tato noc nabídne alternativu k no?nímu klubovému životu. Bude dostate?n? sexy a samoz?ejm? i groovy. První díl nové noci odstartuje 11. dubna tohoto roku.   více >>


ilustrační obrázek27.03.2009:
Tomáš Haverlík vystoupí v sobotu 25.dubna 2009 v pražském klubu Prdel na párty Nifty B-day. Klub Prdel naleznete na adrese Žitná 4, Praha 1. Vstup na tuto párty je zdarma. V p?íloze naleznete rozhovor s Tomášem Haverlíkem.   více >>


ilustrační obrázek19.03.2009:
Po úsp?šné párty s Ed Rushem zavítá již tento víkend do známého klubu Lokalita ve Slaném u Prahy nejpopulárn?jší a nejúsp?šn?jší ?eský DJ, producent, dlouholetý rezident Summer Of Love a zakladatel labelu Bohemian Recordings, Michael Burian.   více >>


ilustrační obrázek18.03.2009:
V sekci Gallery naleznete fotografie z povedeného sobotního vystoupení v Sedl?anském klubu Pohoda, kde jsem vystoupil ve spole?ném dj setu s dj Revoltem.   více >>


ilustrační obrázek05.03.2009:
V sobotu 21. b?ezna vystoupí v sou?asnosti nejpopulárn?jší ?eský dj a producent Michael Burian ve Slaném u Prahy. Doprovodem mu spole?n? s mou osobou budou pardubický dj Tzésar a domácí dvojice Phil Marias a W@dim.   více >>


ilustrační obrázek05.03.2009:
Další Scandal night prob?hne již v polovin? m?síce b?ezna. Hlavními protagonisty ve?era bude má osoba a dj Revolt ve speciální 4 decks & 2 mixers show. Dále vystoupí dj Kactus a dj Danek v back2back setu, slovenský Past-Rascala v dnb setu a domácí Tom-son s Mírou Šmardou.   více >>


ilustrační obrázek05.02.2009:
Pro? neoslavit valentýna na párty? Již ?tvrté pokra?ování klubové noci Scandal Night op?t nabídne lah?dkové menu klubového soundu. Pozvání tentokráte p?ijal pražský dj Carrione aka Diesel Phunk. O support se mu postarají ost?ílení djs Kactus, Míra Šmarda a Tom-son. Hudební menu nabídne trance, house a progressive.   více >>


ilustrační obrázek26.01.2009:
Dnes mezi 18 a 19 hodinou si m? budeme moci poslechnout na rádiu Sensation Factory. Pozd?ji bude na webu tohoto rádia uve?ejn?n i rozhovor s mou osobou. P?eji p?íjemný poslech. Uslyšíme se na www.sensationfactory.cz   více >>


ilustrační obrázek10.01.2009:
V sobotu 17. ledna prob?hne ve Svitavském prostoru Gazela párty s názvem The best of last party session - epizode III., kde vystoupím s úderem p?lnoci. Moje vystoupení bude ve stylu tech-trance a techna v kombinaci s elektrem.   více >>


ilustrační obrázek05.01.2009:
Poslední noc m?síce ledna bude v pražském klubu Vertigo ve znamení párty Czech Dance. Klubová noc nabídne krom? mé osoby i osv?d?enou dvojici sli?né MeryEn a Niftyho. Speciálním hostem ve?era pak bude z Velké Británie dorazivší dj L´Sada. Hudební nabídka noci bude v hávu house, progressive house a techhouse.   více >>


ilustrační obrázek19.12.2008:
Dnes ve?er vystoupím spole?n? s Dji Daunem a Niftym v pražském Bon Cafe. Start ve 21 a konec minimáln? ve 2 ráno. Ideální start nového a zárove? i posledního p?edváno?ního víkendu. Doporu?ená kombinace váno?ní nálady, koktejl? a hudby bude spln?na.   více >>


ilustrační obrázek22.11.2008:
Sobotní Experience v kosteleckém klubu Mystery bude ve znamení p?edváno?ní hudební nadílky, protože jinak se plánovaný program nedá nazvat. Za gramofony jsem si pozval i mého velice oblíbeného souputníka B.One.Ka, který rozhodn? umí rozhýbat.   více >>


ilustrační obrázek21.11.2008:
Na pátek 12. prosince jsem byl pozván do pardubického klubu Ponorka, kde vystoupím na párty Redrum, kde vystoupím spole?n? s Drasticsem a zlomenými Panoramou (Shadowbox.cz), Stanthou a dalšími. Pro m? bude tato párty návratem po dlouhé dob? do Ponorky a hodlám si to pln? užít ve svižném tempu techna a ?ízného elektra.   více >>


ilustrační obrázek16.10.2008:
Do startu Beats & Melody 3 zbývají pouze hodiny, což je nejvhodn?jší ?as k rekapitulaci. Co si po?adatelé pro nás p?ipravili? Na co se m?žeme v sobotu t?šit? Poj?me se vybavit informacemi a vyrazme se bavit. Sobota 18.10. v ostravském klubu Fabric bude jednozna?n? ve znamení hore?ky sobotní noci.   více >>


ilustrační obrázek14.10.2008:
Do startu párty Beats & Melody 3 zbývá již pouze pár dn? a nám zbývá milá povinnost p?edstavit hlavní hv?zdu ve?era, kterými jsou holandští Signum. Kdo se skrývá pod tímto jménem? Kdo zná, ten ví a vy ostatní v?zte, že tito pánové si bezesporu zaslouží být hv?zdami ve?era. Však se p?esv?d?te osobn? 18.10. v ostravském Fabricu.   více >>


ilustrační obrázek08.10.2008:
V sekci downloads nov? naleznete záznam z mého vystoupení na open air festivale Route 333, jež prob?hl na po?átku ?ervence tohoto roku nedaleko Pardubic. Záznam má délku 31:34 min.. Velikost souboru 29,6 MB. Hudební styl trance. P?eji p?íjemný poslech.   více >>


ilustrační obrázek05.10.2008:
Kdo je Galen Behr? Nebo vám n?co ?íká Ava Mea? Je mladý a jeho ?as ješt? p?ijde, ovšem již nyní má na svém produk?ním kont? bohatou nabídku v?etn? hitu In The End. O jeho kvalitách se budete moci p?esv?d?it již 18. ?íjna v rámci párty Beats & Melody 3 v Ostravském klubu Fabric.    více >>


ilustrační obrázek24.09.2008:
Již za necelý m?síc budu mít to pot?šení vystoupit po boku ikony sv?tového trance Leona Bolier v ostravském klubu Fabric. Leon zde uvede své nov? vydané debutové album Pictures.   více >>


ilustrační obrázek28.08.2008:
Do dlouhé dob? a ostatn? i letní dovolenkové p?estávce se již tento pátek objevím na noci Experience v klubu Mystery v Kostelci nad Labem.   více >>


ilustrační obrázek11.07.2008:
V sekci gallery naleznete fotografie z celovíkendového festivalu Route 333, který se konal o práv? uplynulé sobot? a ned?li v pískovn? Oplatil ve Starých Ždánicích u Pardubic.    více >>


ilustrační obrázek03.07.2008:
Již zítra to vypukne! Již zítra odstartuje festival Route 333 nedaleko Pardubic, který nabídne hudbu, sporty, n?co k pití a v p?ípad? p?kného po?así i koupání. Já na tomto festivalu vystoupím celkem ve dvou hodinových vystoupeních, která prob?hnou v sobotu a ned?li úderem ?tvrté hodiny ranní.   více >>


ilustrační obrázek16.06.2008:
V sobotu 21. ?ervna zamí?í oblíbená noc Extravaganza do kolínského dance clubu O?ko, kde se rozpoutá létem vonící mejdánek a to za každého po?así. Taktovku noci budou mít pevn? v držení djs Carrione aka Diesel Phunk a B.One.K, jejichž jména jsou mimo jiné spojena i s legendárním podnikem MC Veltruby.   více >>


ilustrační obrázek11.06.2008:
Již tento pátek 13.06.2008 propukne ojedin?lá oslava 3. narozenin ostravského skate shopu Titty Twister, kdy v šesti klubech po celé Ostrav? zahraje nespo?et kapel a djs v?etn? mé osoby.   více >>


ilustrační obrázek29.05.2008:
K létu jednozna?n? pat?í letní open air festivaly, tak pro? vás na jeden nepozvat. Spole?n? tak budeme moci oslavit p?íchod prázdnin p?kn? u vody a s bu?tem v ruce. Už nyní si zapište 4. – 6.7. a prostor pískovny Oplatil ve Starých Ždánicích u Pardubic.   více >>


ilustrační obrázek06.05.2008:
V ostravském klubu Fabric vypukne 18. ?íjna velkolepá akce, jež nabídne dv? podia a ikony sv?tového trance - Signum Djs, Leona Boliera a Galena Behra. Já se budu této akce aktivn? ú?astnit na druhém house podiu.   více >>


ilustrační obrázek29.04.2008:
Klubová noc Dance Extravaganza je nazp?t! Op?t si nás budete moci vychutnat v osv?d?eném složení Marek ?e?icha, Carrione aka Diesel Phunk a B.One.K. O?ekávajte nás i ve svém klubu, protože noc bude cestovat po celé ?R. První zastávkou bude kladenský klub Deep Zone, který navštívíme již 17. Kv?tna.   více >>


ilustrační obrázek09.04.2008:
Na poslední dubnový pátek 25.4.2008 si pražský klub Vertigo pro své návšt?vníky p?ipravil další díl noci Czech Dance, tentokráte op?t v narozeninovém hávu, takže šampa?ské pote?e proudem. Oslavencem tentokráte bude dj Nifty, který se již nyní t?ší na vaše gratulace.   více >>


ilustrační obrázek03.04.2008:
Párty Trigon, která prob?hne již zítra v pražském klubu Touster p?edstaví celkem ?ty?i djská jména, z nichž každé p?edstavuje trochu jiný ovšem vždy osobitý pohled na sou?asnou tane?ní scénu.   více >>


ilustrační obrázek02.04.2008:
Nadcházející víkend m? budete moci zastihnout za gramofony po ob? noci. O páte?ní noci navštívím pražský klub Touster a v sobotu si ud?lám výlet do Hoškovic u Mnichova Hradišt?.   více >>


ilustrační obrázek31.03.2008:
V sekci gallery naleznete fotografie ze sobotní noci Pure Devotion, která prob?hla v d??ínském prostoru Aréna. Za fotky d?kuji Riderovi ze serveru senzaparty.net.   více >>


ilustrační obrázek26.03.2008:
Na nadcházející sobotu jsem byl pozván do D??ínského klubu Aréna, kde vystoupím na noci Pure Devotion po boku dje De Seana. Celá noc tentokráte bude ve znamení trance a samoz?ejm? i dobré nálady, takže úsm?vy sebou!!!   více >>


ilustrační obrázek18.03.2008:
Všem zú?astn?ným d?kuji za atmosféru na posledních akcích, zejména v Trutnovském klubu Inferno (23.2.2008) a te? naposledy na sobotním vydání noci Czech Dance v pražském Pekelném baru. Další spole?ná pa?ba nás ?eká 29.3. v D??ínském klubu Aréna, kde vystoupím po boku místního De Seana na noci Pure Devotion.    více >>


ilustrační obrázek26.02.2008:
V sobotu 8.3. se budu aktivn? ú?astnit noci Electronica v pražském klubu Matrix. Tato noc nabídne celkem dv? podia, jež vás roztan?í jak na zlomené, tak i p?ímé beaty. Zábava je jako vždy zaru?ena :).   více >>


ilustrační obrázek18.02.2008:
Týden p?ed oslavou narozenin serveru Czech-dance.com 7.3.2008 prob?hne zah?ívací kolo v rámci dalšího dílu stejnojmenné noci v pražském klubu Vertigo. Mé pozvání tentokráte p?ijali plze?ský ost?ílený dj Molczik a ostravský nemén? zkušený dj Piri . Já v rámci této noci premiérov? vystoupím spole?n? s Niftym jako live-act, kdy do mého setu za?leníme živé bicí. Vstup standardn? zdarma.   více >>


ilustrační obrázek17.02.2008:
Už tento pátek se odehraje první díl pravidelné párty Silence v pražském klubu Vertigo, kde spole?n? se mnou vystoupí ost?ílení matado?i ?eské tane?né scény Marek ?e?icha, Rescue a Djane Petra. Vstup je standartn? zdarma, takže s ?ím otálet!!!   více >>


ilustrační obrázek16.02.2008:
P?esn? v polovin? m?síce b?ezna oslaví portál Czech-dance.com své druhé narozeniny a já u toho samoz?ejm? nebudu chyb?t. Tentokráte akce p?inese mnoho nového a bude hodn? o live-actech, takže se máte opravdu na co t?šit. Speciálními hosty ve?era budou Laura Level & Rodent.    více >>


ilustrační obrázek01.02.2008:
V sobotu 23. února navštívím Trutnovský klub Inferno, kam jsem byl pozván na již t?etí pokra?ování noci Shake House Mission.    více >>


ilustrační obrázek31.01.2008:
Akce plánovaná na 29.2.2008 v pražském klubu Touster byla z technických d?vod? zrušena. Ale nemusíte truchlit, protože náhradou m? uvidíte 22.2.2008 v pražském Vertigu.   více >>


ilustrační obrázek27.01.2008:
Na poslední únorový den jsem byl pozván do stále znám?jšího pražského klubu Touster, kde se aktivn? zú?astním premiérové noci Musique.   více >>


ilustrační obrázek22.01.2008:
Dnes vyšel na portále Rave.cz rozhovor s mou osobou na téma hudba. ?t?te na www.rave.cz.   více >>


ilustrační obrázek21.01.2008:
?eský portál idj.cz v?nující se profil?m nejen domácích djs a producent? elektronické hudby si pro tento týden vybral m?j profil jako doporu?ený, tak jej nezapome?te omrknout.   více >>


ilustrační obrázek19.01.2008:
Na mexickém rádiu Masmusic.fm mi tentokrát budou v?novány celkem dva ve?ery v rámci po?adu Global Beat a to konkrétn? 24.1. a 21.2.. Po?ad m?žete naladit na adrese www.masmusic.fm.   více >>


ilustrační obrázek19.01.2008:
Na stránkách portálu Trancetouch.com vyšel ?lánek v?nující se mému poslednímu demu Long way.   více >>


ilustrační obrázek10.01.2008:
V sekci Gallery jsou vloženy nové fotografie z oslav n?kolikanásobných narozenin v pražském klubu Vertigo. Akce to byla více jak povedená a já v??ím, že nebyla zdaleka poslední. Všem oslavenc?m ješt? dodate?n? gratuluji.   více >>


ilustrační obrázek28.12.2007:
Letošní Silvestrovská oslava v kosteleckém klubu Mystery bude podpo?ena i mou ú?astí. Už te? se máte na co t?šit, jelikož tentokráte zahraji i hodn? kultovní skladby z po?átku 90 let a rozhodn? se nebudu držet jen jednoho stylu.   více >>


ilustrační obrázek14.12.2007:
Jako jakýsi váno?ní dárek pro všechny tancechtivé jsem ve svém domácím studiu namíchal poslechov? lad?ný set, jež jsem pojmenoval Long way. Set je rozd?len na dv? cd a naleznete jej v sekci download. P?eji p?íjemný poslech.   více >>


ilustrační obrázek16.11.2007:
Už zítra se s vámi rád uvidím v turnovském klubu Turn-off, kde se zcela netradi?n? a zárove? i premiérov? p?edstavím v breakové podob?. P?ecijen už n?jaký ten rok hraji a v mém kufru si našla místo nejedna deska se zlomenými beaty.   více >>


ilustrační obrázek12.10.2007:
Legendární noc se op?t vrací a s ní i staronové obsazení, které po letech p?edvede svou sílu. Celkem dv? podia s tane?ní hudbou prom?ní úterní noc 16.10. ve víkendový mejdan. Kde? V Jihlavském klubu Ponorka.   více >>


ilustrační obrázek12.10.2007:
Po roce v pražském klubu 77 i tak by se dalo nazvat mé vystoupení na noci Ambience v pražském klubu 77 v pátek 26. ?íjna, kam si pozvalo duo djs K.I.F.L.I & Carrasco.   více >>


ilustrační obrázek03.09.2007:
Narozeniny jsou pouze jednou za rok, což je pot?eba po?ádn? oslavit. Tentokráte oslavíme mé xXx-té narozeniny v pražském klubu Vertigo. Kdy? V sobotu 10.11.2007.   více >>


ilustrační obrázek14.08.2007:
Po letní dovolené zp?t za gramofony a na podia. Nejbližší akce, kam jsem byl pozván prob?hnou tento pátek ve Strakonicích, pak hned v pond?lí navštívím Mlékojedy u Neratovic a ve st?edu i Mnichovo Hradišt?. Na záv?r p?íštího týdne navštívím i Olomouckou Envelopu, ovšem tentokrát jen s dj technikou.   více >>


ilustrační obrázek23.06.2007:
Sekce Biography byla rozší?ena o ukázky mé autorské tvorby, takže vám p?eji p?íjemný poslech.   více >>


ilustrační obrázek23.06.2007:
Pokud pat?íte mezi p?íznivce fenoménu Myspace.com tak vás jist? pot?ší, že i zde m? m?žete nalézt a to konkrétn? na adrese www.myspace.com/djcarrioneakadieselphunk.   více >>


ilustrační obrázek14.06.2007:
Pomalu se to blíží, konec m?síce a s ním i má ú?ast na festivale Summer of Hope II. je za dve?mi. Celkem dv? podia, která p?edstaví 20 interpret? se postarají o vaši zábavu.   více >>


ilustrační obrázek05.05.2007:
Na p?edposlední ?ervnový den 29.6.2007 se p?ipravuje již druhý díl akce Summer of Hope, která se tentokrát bude konat na pláži u rybníku Rosni?ka ve Svitavách.   více >>


ilustrační obrázek04.05.2007:
Dnes op?t navštívím Kostelec nad Labem, kde se budu aktivn? podílet na noci Czech-Dance, spole?n? se mnou zahrají sli?ná MeryEn a vždy pozitivn? nalad?ný Nifty.   více >>


ilustrační obrázek04.05.2007:
Perfect Easter byla rozhodn? povedená akce a nejeden z návšt?vník? na velikono?ní ned?li 8.4.2007 rád zavzpomíná. P?ipomenutím této žhavé noci vám bude i fotoreport umíst?ní v sekci Gallery.   více >>


ilustrační obrázek03.05.2007:
Plze?ský warm-up k párty Amazing City, který se konal v sobotu 31.3.2007 v klubu PH+ byl pro mnohé p?íjemným zážitkem. Vy sami jste vytvo?ili pro nás dje skv?lé podmínky a my jsme vám vše velmi rádi vraceli. Report z této akce byl uve?ejn?n na portále Bavte.se.   více >>


ilustrační obrázek03.05.2007:
V sekci Gallery naleznete nové fotky hned ze dvou akcí – Czech Dance 1. B-day, Czech Dance Vertigo.   více >>


ilustrační obrázek23.04.2007:
Oblíbená noc Czech Dance op?t roztan?í pražský klub Vertigo. Op?t se m?žete t?šit na typickou elektrizující atmosféru nocí Czech Dance, oko?en?nou o zajímavé novinky. Vyvrcholením noci pak bude oslava narozenin dje Niftyho.   více >>


ilustrační obrázek06.04.2007:
Zah?ívací kolo na ned?lní Perfect Easter již dnes! Kde? Klub Mystery v Kostelci nad Labem. P?ij?te se zcela zdarma mrknout a já vám p?ipomenu úžasnou atmosféru zapln?né plze?ské Warm-up Amazing City, která prob?hla minulý týden. Navíc pro zájemce budu mít k dispozici lístky na samotné Amazing City za speciální cenu 500 K?.   více >>


ilustrační obrázek03.04.2007:
Starosti, strasti, vrásky a žaly zanechme zim?. Radost, veselí, slunce, smích, holky v sukních a jaro jsou za dve?mi a s nimi tolik o?ekávaná velikono?ní jízda Perfect Easter v ned?li 8.4. v KD B?eznice u P?íbrami.   více >>


ilustrační obrázek03.04.2007:
Pro návšt?vníky mého webu nabízím jedine?nou p?íležitost koup? lístk? na nadcházející Amazing City s jedine?ným Paulem Oakenfoldem za cenu 500 K? / kus. Jako dar prvním deseti p?idám volný vstup na poslední Amazing warm-up v pražském klubu Misch Masch.   více >>


ilustrační obrázek02.04.2007:
Všem vám d?kuji za strhující atmosféru, kterou jste m? podpo?ili b?hem mého vystoupení v plze?ském klubu PH+ v rámci Warm-Up párty k Amazing City.   více >>


ilustrační obrázek25.03.2007:
Web akce Perfect Easter byl spušt?n na internetové adrese www.mcbreznice.cz   více >>


ilustrační obrázek06.03.2007:
Pražský klub Bordo se v sobotu 17. b?ezna na jednu jedinou noc vrátí do dob, kdy se honosil jménem Industry 55. Noc krom? djských jmen spojených s klubem Industry 55 nabídne i módní show v podání mladých návrhá?? ateliéru módní tvorby Vysoké školy um?leckopr?myslové. Vstupné na tuto noc je zcela zdarma.   více >>


ilustrační obrázek27.02.2007:
Již tento pátek se op?t objevím v pražském klubu Vertigo, kde budu hostem pravidelné noci Petra Holmana Trance Base. Jak už název napovídá, tak se bude servírovat trance.   více >>


ilustrační obrázek16.02.2007:
24. února navštívím klub Pod Zámkem ve Zru?i nad Sázavou, kde se p?edstavím ve své ?ist? techno poloze spole?n? s dji B.One.K a Franke. Jste srde?n? zváni.   více >>


ilustrační obrázek16.02.2007:
Dnes mne m?žete zastihnout na 1. narozeniných agentury Czech Dance, které se odehrají v nových prostorách klubu CZ Beat, nedávno otev?eného na pražském Žižkov? v ulici Štítného 14/402. Na p?íští pátek se p?ipravuje další mejdánek, tentokráte v oblíbeném Vertigu, kde spole?n? se mnou vystoupí E-lite, Daun a Nifty.   více >>


ilustrační obrázek15.02.2007:
Již zítra prob?hne oslava prvních narozenin agentury Czech Dance, kde samoz?ejm? nemohu chyb?t. Kdo všechno vystoupí již víme, ale jaký je line-up?   více >>


ilustrační obrázek15.02.2007:
Pomalu startují p?ípravy na další díl oblíbené noci Steam v pražském klubu Duplex, kde bych se m?l na konci dubna objevit po boku rezident? Madmana a Pete Walka.   více >>


ilustrační obrázek05.02.2007:
MC B?eznice u P?íbrami na velikono?ní ned?li p?edstaví druhý ro?ník úsp?šné noci Easters Stars & Heroes. Tentokrát ovšem nep?jde pouze o tane?ní noc, ale o life style show kombinující tane?ní párty s množstvím netradi?ních lákadel. Hudebn? noc podpo?í djs Orbith, Chris Sadler, Uwa & Lucky Lucaso a další.   více >>


ilustrační obrázek30.01.2007:
Práv? v t?chto dnech se rozb?hla kampa? na stylovou oslavu letošních velikonoc v tane?ním duchu. Op?t po roce se to blíží a op?t pro vás otev?eme protor KD B?eznice u P?íbrami.   více >>


ilustrační obrázek30.01.2007:
První narozeniny Czech Dance se blíží a spole?n? s nimi p?ijde i oslava v nových prostorách klubu CZ Beat. Už v pátek 16. února m?žete i vy být u toho!   více >>


ilustrační obrázek19.01.2007:
Ptáte se kdo a kdy bude dnes ve?er vystupovat na noci Czech Dance - Winter edition v pražském klubu Vertigo? Line-up akce naleznete zde.   více >>


ilustrační obrázek18.01.2007:
Následující víkend bude ve znamení dvou akcí. V pátek se na vás t?ším v pražském klubu Vertigo na tradi?ní noci Czech Dance a v sobotu premiérov? zavítám do Turnovského MC Scorpion, kde spole?n? odstartujeme tane?ní noci Extravaganza Night. Už se na vás t?ším.   více >>


ilustrační obrázek08.01.2007:
Letošní zima je na sníh opravdu hodn? skoupá a o opravdovích zimních radovánkách si m?žeme nechat jen zdát a nebo je prost? nahradíme jinou zábavou. Mou alternativou je speciální zimní edice noci Czech Dance v pražském klubu Vertigo a vy jste v pátek 19. ledna srde?n? zváni.   více >>


ilustrační obrázek07.01.2007:
Sobotní ve?er 20.1.2007 v turnovském Music Clubu Scorpion bude ve znamení zcela nové noci Extravaganza Night, která svým pojetím rozší?í sou?asnou hudební nabídku prostoru MC Scorpion sm?rem ke klubové scén?. Extravaganza Night nabídne atmosféru oblíbených klubových nocí pod hudební taktovkou zkušených klubových djs, kte?í sobotní noc 20.1.2007 zahalí do houseového, trance a progressive hávu.   více >>


ilustrační obrázek28.12.2006:
Poslední noc roku si žádá ?ádnou oslavu plnou šampa?ského, veselí a nekone?ných oh?ostroj?. Svou troškou do atmosféry poslední noci roku hodlá p?isp?t i pražský klub Styx, který pro tuto noc p?ipravuje speciální silvestrovskou veselici navazující na pravidelné noci Czech Dance.   více >>


ilustrační obrázek25.12.2006:
Poslední dobou toho bylo opravdu hodn?. ?tvrte?ní oslava narozenin ve vertigu, má sobotní hudební návšt?va v n?meckém Ambergu, št?drove?erní set v Kostelci nad Labem a zítra ráno navštívím i Pardubice, kam jsem byl pozván v rámci after party po Christmas party.    více >>


ilustrační obrázek20.12.2006:
Pozor je to tajné, ale vám to prozradím. ?tvrte?ní ve?er 21.12. v pražském klubu Vertigo bude ve znamení oslav, protože se budou slavit nejen jedny kulaté narozeniny, ale t?eba i blížící se váno?n?-silvestrovské svátky. Vstup volný všem!   více >>


ilustrační obrázek07.12.2006:
Doslova na poslední chvíli jsme byli nuceni pozm?nit p?vodn? plánovaný line-up. Nebojte nikdo nezrušil své hraní, všichni b?hem ve?era vystoupí, ovšem museli jsme p?ihlédnout k ?asovým požadavk?m n?kterých djs.   více >>


ilustrační obrázek04.12.2006:
Hudební vánoce nane?isto aneb Czech Dance vs. MOSP se nezadržiteln? blíží. Již tento pátek 8.12.2006 v pražském klubu Styx prob?hne pravá váno?ní veselice s bohatou hudební nadílkou. Prvním darem budiž výše vstupného, které je zcela zdarma.   více >>


ilustrační obrázek27.11.2006:
Hudební vánoce nane?isto aneb Czech Dance vs. MOSP v pátek 8.12.2006 pražském klubu Styx. Santa tentokrát sice z?stane doma, ale falešných sob? bude opravdu hodn?. A to vše zcela zdarma.   více >>


ilustrační obrázek14.11.2006:
Pražský klub Vertigo sídlící v Praze 1 v Havelské ulici 4 se již tento pátek prom?ní v hlavní revolucioná?ský stan, kde bude hrd? tepat srdce revoltující mládeže v rytmu progressive, trance a house pod taktovkou celkem 5 djs, jednoho djského dua a živé performance. Vstupné pro revolucioná?e zdarma. Samoz?ejm? nesmíme zapomenout na povzbuzení v podob? virtuální tane?nice.    více >>


ilustrační obrázek09.11.2006:
Už zítra prob?hne ve skromných prostorách baru O2 nacházejícího se na pražském Karlov? nám?stí session Czech Dance in O2. Za gramofony se krom? mé osoby objeví houseov? lad?ný Jeytee a progressive zástupce bookingu Clublife dj MCB. Vstupné je zdarma.   více >>


ilustrační obrázek31.10.2006:
Hudební revoluce prob?hne na den p?esn? sedmnáct let po událostech sametové revoluce. Hlavním centrem událostí však tentokrát nebude Národní t?ída, ale nedaleký klub Vertigo. P?ipravme si transparenty a vyražme.   více >>


ilustrační obrázek31.10.2006:
V sekci Gallery jsou nov? p?idány fotografie z akce Winter of Hope, která se odehrála na konci roku 2005, konkrétn? 19.11.2005. Hosty tohoto ve?era byly Luke Sun (De), Džejár, Carrione vs. B.One.K, Mr. Pupitz, Hech, Mc Vaant, Klubo, Tochy, The PipeE, Helige, Va.czech, Penny a Devyb.    více >>


ilustrační obrázek30.10.2006:
Páte?ní noc Czech Dance v pražském klubu Styx, jejimž jsem byl hostem, rozhodn? nepostrádala tu správnou klubovou náladu. Však se také kon?ilo místo plánované t?etí hodiny ráno až úderem páte. Jaká byla atmosféra, to jsem pro vás zachytil svým fotoaparátem. Ovšem fotek je pomálu, protože nálady bylo pon?kud více.   více >>


ilustrační obrázek27.10.2006:
V sekci gallery jsou nov? p?idány fotografie z opavského klubu Mrkev, kam jsem byl pozván dne 13.10.2006 jako host na párty s názvem House of Trance.    více >>


ilustrační obrázek26.10.2006:
V sekci downloads naleznete ?ást záznamu z mého vystoupení na pražském rádiu Wave v po?adu WaveSound.   více >>


ilustrační obrázek25.10.2006:
K páte?ní veselici v pražském klubu Styx jste se již dozv?d?li mnoho informací, ovšem jedna podstatná informace zatím ?e?ena nebyla a tou je line-up.   více >>


ilustrační obrázek25.10.2006:
Pá 17.11.2006 prob?hne v pražském klubu Vertigo další akce ze série Czech Dance na níž budu hostem. V p?íloze najdete první informace v podob? plakátu.    více >>


ilustrační obrázek24.10.2006:
Tento pátek prob?hne v pražském klubu Styx, sídlícím nedaleko Palmovky, další díl úsp?šné rezidentní noci Czech Dance, která bude navíc oko?en?na jak narozeninovou atmosférou, tak i hudebnými lah?dkami v podání nejen m?, ale i djs Nifty, Daun, Jeytee a mEN.   více >>


ilustrační obrázek19.10.2006:
Již zítra ve?er budu hostem po?adu WaveSound na pražském rádiu Wave, kde krom? rozhovoru živ? namíchám set. Druhým hostem ve?era bude Roman Rai z Roxy.   více >>


ilustrační obrázek10.10.2006:
I p?esto, že by tento pátek m?l být ?erným dnem 13., tak si vás dovolím pozvat do opavského klubu Mrkev na akci House of Trance, kde budu spole?n? s dji Trick, PK a Martinem Kremserem bo?it mýtus pátku 13..   více >>


ilustrační obrázek05.10.2006:
V sekci Gallery jsou p?idány fotografie z libereckého klubu Liquid, kde jsem 22.9.2006 vystoupil spole?n? s djem Orbithem.   více >>


ilustrační obrázek05.10.2006:
V sekci Biography byla aktualizována má hudební a djská minulost.   více >>


ilustrační obrázek04.10.2006:
Už tento pátek op?t navštívím klub Mystery v Kostelci nad Labem, kde vystoupím v rámci pravidelné noci Czech-Dance. Spole?n? se mnou se za gramofony objeví nap?. stále populárn?jší dj Rewis a stálice noci djeane MeryEn a dj mEN.   více >>


ilustrační obrázek30.09.2006:
D?kuji vám všem, kte?í jste v?era dorazili do klubu Galaxy v Jablonném nad Orlicí svou p?ítomností jste obohatili atmosféru noci Vision. M?j dík rovn?ž sm??uje k samotnému po?adateli a dji Crusherovi.   více >>


ilustrační obrázek20.09.2006:
Již tento pátek prob?hne v libereckém klubu Liquid další díl noci Wet Ride, kam p?ijali pozvání brn?nský dj Orbith a pražský dj Carrione aka Diesel Phunk.   více >>


ilustrační obrázek12.09.2006:
Celý m?síc nás d?lí od mé první návšt?vy opavského klubu Mrkev, kde vystoupím na akci House of Trance.   více >>


ilustrační obrázek11.09.2006:
V pátek 22.9. po pom?rn? dlouhé dob? zavítám do severo?eského Liberce, konkrétn? do klubu Liquid na noc Wet Ride. Hostem ve?era bude krom? m? i populární dj Orbith.   více >>


 30.08.2006:
S politováním musím konstatovat, že byl uzav?en jiho?eský music club B?eznice, kde m?lo na konci zá?í prob?hnout další pokra?ování povedené nejen velikono?ní akce Stars & Heroes v ?ele s Orbithem a mou osobou.   více >>


ilustrační obrázek30.08.2006:
K dispozici jsou má nová top 5 desek, které mapují mé hraní b?hem uplynulých letních m?síc?.   více >>


ilustrační obrázek28.08.2006:
Zá?í pat?í již každoro?n? k m?síc?m novinek na tane?ní scén? a ani letos tomu není jinak. Novinkou na pražské tane?ní scén? je otev?ení nového klubu Club 77 na Žižkov? p?ímo naproti Žižkovské v?ži a já budu mít již tuto sobotu ?est se postarat o celono?ní zábavu v tomto klubu spole?n? s djem Franke.   více >>


ilustrační obrázek21.08.2006:
Pokud zvažujete co po?ít s úterním ve?erem, tak vám nabízím alternativu v podob? další Free djs session - Czech-Dance v Mlékojedech u Neratovic. Pozor již zítra!   více >>


ilustrační obrázek06.08.2006:
Pozor zm?na v termínech na m?síc srpen. V jednání jsou nová místa, kde m? budete moci zastihnout.   více >>


ilustrační obrázek04.08.2006:
Mé vystoupení v rámci po?adu Global Beat na mexickém rádiu Masmusic.fm prob?hlo sice s týdením posunem, ale až s ne?ekan? velkým úsp?chem. Proto již na dnešní ve?er p?ipravuji živé nahrávání zcela nového živého setu na ?íjen, kdy bych m?l svou hudební návštr?vu zopakovat.   více >>


ilustrační obrázek20.07.2006:
P?esn? za týden bude možné m? naladit na mexickém rádiu Masmusic.fm, kde bude odehrán záznam mého vystoupení.   více >>


ilustrační obrázek14.07.2006:
V sekci downloads jsou vloženy hned dv? ?ásti z mého vystoupení v Ostravském klubu Fabric na nové noci DJ Orbith in Fabric. Máte-li rádi trance nebo progressive s prvky elektra, tak práv? tyto sety by vás m?li zaujmout.   více >>


ilustrační obrázek02.07.2006:
Již v pátek 7.7. prob?hne v ostravském klubu Fabric p?edpremiéra nové ostravské rezidentní noci dje Orbitha s názvem DJ Orbith in Fabric. V rámci ve?era se za gramofony objevím i má osoba a dj B.One.K.   více >>


ilustrační obrázek01.07.2006:
Na poslední chvíli jsem byl zabookován na dnešní podve?er na akci s názvem Hot the Dance v Azyl Music Campu ve T?ech Dvorech u Kolína.   více >>


ilustrační obrázek29.06.2006:
Po?átek léta je u m? zcela ve znamení klub?. Zatímco již tuto sobotu op?t zavítám do kosteleckého klubu Mystery na akci bookingu Czech – Dance, tak hned p?íští víkend navštívím spole?n? s Orbithem ostravský Fabric a hned druhý den se vracím již na plážovou akci do oblíbeného Free-D-Baru v Mlékojedech u Neratovic, kde vystoupím po boku kapely Southpaw.   více >>


ilustrační obrázek20.06.2006:
Pátek 23.6. Strmilov (Deep Sound Open Air) a úterý 27.6. Free-D-bar Mlékojedy (Czech-dance) jsou nejbližší termíny, kde je možné m? zastihnout.   více >>


ilustrační obrázek13.06.2006:
V sekci downloads je umíst?n nový set, který byl nahrán p?i mé návšt?v? n?meckého Ambergu, kam jsem byl pozván na sklonku minulého m?síce na akci s názvem United House.   více >>


ilustrační obrázek03.06.2006:
V rámci m?síce ?ervence prob?hne mé djské vystoupení v rámci po?adu Global Beat na mexickém rádiu Masmusic.fm. Poslucha?i se už nyní mohou t?šit na svižný trance a progressive set.   více >>


ilustrační obrázek31.05.2006:
Na sobotní ve?er jsem p?ijal pozvání dje Pete Walka do pražského klubíku O2 na Karlov? nám?stí. P?ij?te a já vám naservíruji nejen house novinky z final scratche.   více >>


ilustrační obrázek24.05.2006:
Mé páte?ný vystoupení v rámci noci IBIZA NIGHT PARTY Special se kvapem blíží, proto neuškodí pár informací p?ed cestou do klubu Apollo v Praska?ce u Hradce Králové. Už nyní se m?žete t?šit na housový mejdánek, který m? i na Hradecku p?edstaví v houseové poloze aka dj Diesel Phunk.   více >>


ilustrační obrázek24.05.2006:
V rámci léta m? budete moci zastihnout nejenom v Ostravském klubu Fabric, n?meckém Ambergu a klubu Galaxy v Jablonném nad Orlicí, ale nov? i v oblíbeném Free D Baru v Mlékojedech u Neratovic nedaleko Prahy   více >>


ilustrační obrázek24.05.2006:
P?esn? za dva týdny budu mezi hrajícími gratulanty na dalším díle párty Steaming, která je oslavou narozenin Pete Walka.   více >>


ilustrační obrázek17.05.2006:
Doslova na poslední chvíli jsem byl zabookován na párty s názvem Ibiza Night Party Speciál, která prob?hne za necelé dva týdny 26.5.2006 v Praska?ce u Hradce Králové.   více >>


ilustrační obrázek12.05.2006:
Od po?átku tohoto m?síce jsem zastupován i novým bookingem Czech-Dance.com.   více >>


ilustrační obrázek09.05.2006:
V sekci Gallery p?ibily fotografie z mých návšt?v v KD P?estavlky, MCM Králíky u Nového Bydžova a lo?ské rezidentury na noci Meccamix v pražském klubu Mecca.   více >>


ilustrační obrázek08.05.2006:
Dlouhých sedm let se dj Carrione aka Diesel Phunk aktivn? pohybuje na ?eské tane?ní scén?, ale až teprve nyní spouští svou webovou prezentaci na adresách www.djcarrione.com a www.dieselphunk.com.   více >>


© 2006 DJ Carrione