Home Contact
Press

<< Back to press index

ilustrační obrázek
08.05.2006
Dlouhých sedm let se dj Carrione aka Diesel Phunk aktivn? pohybuje na ?eské tane?ní scén?, ale až teprve nyní spouští svou webovou prezentaci na adresách www.djcarrione.com a www.dieselphunk.com.

Datum úterý 9.5.2006 je dnem, kdy se již tak bohatá rodinu tzv. dj web? rozroste o nový p?ír?stek. Zá?e vašich monitor? poprvé zobrazí informace rozplétající nev?domost okolo postavy mnohým tolik známé z plakát? a rádií, okolo postavy dje zastoupeného portálem MIX.cz a nov? i agenturou Czech Dance, okolo postavy dje Carrione aka Diesel Phunk.

A? se jedná o nov? vzniklou prezentaci, tak za ní nehledejte žádného za?ínajícího dje. Dj Carrione aka Diesel Phunk je již zkušeným a ost?íleným matadorem ?eského klubového života, který rozhodn? má co nabídnout. Ale dost! Poj?me si blíže p?iblížit, co na zmín?ných webech nalezneme.

Webové stránky podrobn?ji

A? z názv? by se mohlo zdát, že se jedná o dv? zcela rozdílné prezentace, tak opak je pravdou. Jak www.djcarrione.com, tak i www.dieselphunk.com jsou jedeným webovým prostorem, jež návšt?vník?m nabídne ucelený zdroj informací v celkem devíti sekcích.

Sekce webu:

  • News
  • Dates
  • Gallery
  • Biography
  • Top 10
  • Downloads
  • Guestbook
  • Press
  • Contact

News – v tomto p?ípad? se jedná o vstupní stránku celého webu, která návšt?vník?m nabídne nejen možnost získat nejnov?jší informace okolo dj Carrione aka Diesel Phunk, ale bude zde i interaktivní pole zobrazující nejbližší termíny hraní, nejnov?jší fotografie z klub?, nejnov?jší hudební záznamy. V neposlední ?ad? se zde budou návšt?vníci moci do mailingu, který bude mailem informovat o žhavých novinkách.

Dates – p?ehled aktuálních i starších termín? djských vystoupení ?azený po m?sících

Gallery – p?ehled fotografických galerií z vystoupení, op?t ?azený po m?sících

Biography – podrobné informace o dji Carrione aka Diesel Phunk

Top 10 – zde ?tená?i pravideln? naleznou aktuální nejoblíben?jší hrané skladby dle hudebních styl? Techno, House a Trance

Downloads – sekce zam??ená na ukázky a prezentace nejen z djských vystoupení. Jelikož je tato sekce hloub?ji rozd?lena na audio, video a graphics, tak zde mohou návšt?vníci o?ekávat navíc i krátká videa z vystoupení ?i bonusy v podob? tématických po?íta?ových pozadí, plakát? apod.

Guestbook – jak již název napovídá, tak zde se budou moci návšt?vníci vyjád?it na adresu dj Carrione aka Diesel Phunk

Press – sekce zam??ená na kontakt s médii. V této sekci budou voln? ke stažení jak jednotlivé tiskové zprávy, tak i fotografie ur?ené pro tisk.

Contact – kontaktní údaje na dje Carrione aka Diesel Phunk

Co více dodat? Od úterního rána budete mít možnost poznat, poslechnout si nebo vyjád?it sv?j názor na dje Carrione aka Diesel Phunk pouze jediným úkonem, kterým je navštívení jeho webové prezentace na adresách www.djcarrione.com a www.dieselphunk.com.

© 2006 DJ Carrione