Home Contact
Press

<< Back to press index

ilustrační obrázek
22.01.2008
Dnes vyšel na portále Rave.cz rozhovor s mou osobou na téma hudba. ?t?te na www.rave.cz.

V uve?ejn?ném ?lánku se vyjad?uji ke svému vztahu k mnou produkované hudb?, odkrývám své hudební cíle ?i nazna?uji své oblíbené desky. ?lánek naleznete na adrese http://www.rave.cz/clanek.php?id=10593 a já vám p?eji p?íjemné po?tení.

náhledy byly po?ízeny z portálu www.rave.cz.

© 2006 DJ Carrione