DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
03.04.2008
Párty Trigon, která prob?hne již zítra v pražském klubu Touster p?edstaví celkem ?ty?i djská jména, z nichž každé p?edstavuje trochu jiný ovšem vždy osobitý pohled na sou?asnou tane?ní scénu.

Párty Trigon, která prob?hne již zítra v pražském klubu Touster p?edstaví celkem ?ty?i djská jména, z nichž každé p?edstavuje trochu jiný ovšem vždy osobitý pohled na sou?asnou tane?ní scénu. Neo?ekávejte noc orientovanou pouze do jednoho hudebního sm?ru, protože na své si p?ijdou všichni, kte?í holdují nezlomené ?ásti sou?asné klubové hudební nabídky. Kam v pátek za zábavou? Pro? ne t?eba do pražského Tousteru – Sokolovská 152, Praha 8?

© 2006 DJ Carrione