DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
05.01.2009
Poslední noc m?síce ledna bude v pražském klubu Vertigo ve znamení párty Czech Dance. Klubová noc nabídne krom? mé osoby i osv?d?enou dvojici sli?né MeryEn a Niftyho. Speciálním hostem ve?era pak bude z Velké Británie dorazivší dj L´Sada. Hudební nabídka noci bude v hávu house, progressive house a techhouse.

Víme, že lyža?ská sezóna je v plném proudu, ovšem co d?lat pokud je do hor daleko nebo vás již omrzelo neustálé ?ád?ní na kopcích ?i vás trápí chlad? Odpov?? je jako vždy velmi prostá. Poj?te za zábavou, která je blíž a nabídne i žhavou atmosféru!

Sli?ná MeryEn, rozvážný Nifty, výbušný Carrione aka Diesel Phunk a speciální host ve?era dj L'Sada, momentáln? žijící ve Velké Británii, se postarají o vaši zábavu od ?asných ve?erních hodin až do rána v rytmu housových a progressivních beat?.

L'Sada

Hraje od roku 1999. V minulosti byl dlouholetým moderátorem rádia Kiss Publikum. P?edstavil se jako resident ve spoust? dnes již legendárních klub? na Zlínsku nap?.: Fabrik Vizovice, Pa?íš, Club 603. Pozd?ji hojn? navšt?vuje významné kluby v ?eské republice a na Slovensku. Momentáln? žije ve Velké Británii, kde se krom? jiných ?inností v?nuje i svému oblíbenému hudebnímu stylu progressive.

Carrione aka Diesel Phunk

Hraje od roku 1999. V minulosti resident klub? Mecca, XT3, Industry 55 ?i Spiral clubu. Tento dj za dobu svého p?sobení na tane?ní scén? navštívil všechny významné ?eské a slovenské kluby v ?ele s pražskou Radostí FX, ostravským Fabricem ?i bratislavským U-clubem, kde si zahrál nejen po boku ?esko - slovenské djské špi?ky, ale i zahrani?ních hv?zd nap?.: Bena Longa, Xentrixe, Paula Macka, Leona Boliera, Signum Djs, Galena Behra, Lee Daggera, Marbla, Richarda Mowbraye, JJ aka Jesus at Work, Nippy, Luke Suna, Hypertraxx, Marca di Micoli a dalších. Carrione zárove? opakovan? vystoupil na rádiích Evropa 2, Wave a mexickém rádiu Masmusic. Hudební záb?r – trance, house, progressive a techno.

MeryEn

Hraje od roku 2002. První vystoupení absolvovala v klubech Ostravska – V?trák, Bar-Vy, Tazzmania a Fabric, kde hrála nap?. s Master G nebo Sneakem. Pozd?ji navštívila nap?. slovenský Club 22, polské kluby Pozytywka v Rybniku a Ex.Lemon v Gliwicích, pražské kluby Roxy a Mecca. V ?íjnu 2005 hrála na mega párty Explosion s koncentrací nejlepších DJane z ?eska a zahrani?í, která usilovala o zápis do Guinessovy knihy rekord?. V sousedním N?mecku vystoupila jako hlavní protagonistka párty Pleasure Deluxe. V roce 2008 vystoupila v brn?nské klubu 7 Nebe a Mersey, kde vystoupila po boku Corvina Daleka. MeryEn se stylov? pohybuje na platform? house a progressive house.

Nifty

Hraje od roku 2003. V minulosti po?adatel tane?ních akcí v Uherském Hradišti, zejména v klubu Mír, kde po?ádal akce s názvem „Summer House“. Pozd?ji p?esídlil do Prahy, kde zakládá agenturu Czech Dance a za?íná po?ádat stejnojmenné akce. Nifty se stylov? zam??uje na trance, progressive house a house.

Vertigo Club, Praha

Klub Vertigo naleznete v Praze 1 nedaleko Václavského nám?stí na rohu ulice Havelské a Uhelného trhu v budov? ?íslo 4. Na místo konání se dostanete p?šky ze stanice metra M?stek (trasa A a B) ?i z tramvajové zastávky Národní t?ída.

Další noc Czech Dance v pražském klubu Vertigo startuje již 31.1.2009 od 21 hodin.

© 2006 DJ Carrione