DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
25.08.2009
V sekci Downloads nov? naleznete záznam mého vystoupení z noci GoodFella, která prob?hla v pátek 14.8.2008 v pražském klubu Ustuff. Poslech v?ele doporu?uji, protože jsou v n?m zaznamenány i ne?ekané slovní kreace dj L'Sady. P?eji p?íjemný poslech.

Záznam naleznete v sekci Downloads.

© 2006 DJ Carrione