DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
24.05.2006
P?esn? za dva týdny budu mezi hrajícími gratulanty na dalším díle párty Steaming, která je oslavou narozenin Pete Walka.

Sice se jedná o st?ede?ní noc, ale to zdaleka neznamená, že nebude plno. Ba naopak, protože nadcházející Steaming s datem konání 7.6.2006 v prostoru House Boatu Bukanýr je rovn?ž oslavou narozenin mého dlouholetého kamaráda a dje v jedné osob? Pete Walka.

Nev??íte, že bude i o st?ede?ní noci plno? Tak se p?ij?te p?esv?d?it i vy, protože mezi gratulanty nebudou chyb?t i djští kolegové Bon Finix, Adam Cloud, Kim Pixa a Rewis. Samoz?ejm?, že b?hem noci se gramofon? ujme i sám oslavenec.

© 2006 DJ Carrione