DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
11.09.2006
V pátek 22.9. po pom?rn? dlouhé dob? zavítám do severo?eského Liberce, konkrétn? do klubu Liquid na noc Wet Ride. Hostem ve?era bude krom? m? i populární dj Orbith.

Liberecký klub Liquid jsem již v minulosti na svých cestách navštívil celkem dvakrát a vždy se mi prostor zamlouval. Nebyl p?ehnan? velký a nejen vystupujícím dj?m, ale i návšt?vník?m nabízel opravdovou klubovou atmosféru, která by se dala shrnout do hesla: V klubu jako doma.

Za tém?? 14 dní 22.9. se v tomto prostoru objevím již pot?etí a jsem zv?dam, ?ím m? tento klub nadchne nyní. Zatím vždy v mezidobí mezi mými návšt?vami prob?hla rekonstrukce klubu, která vždy zm?nila interiér.

Má t?etí návšt?va, která prob?hne v rámci noci Wet Ride bude i jakousi místní premiérou, protože se v Liberci poprvé p?edstavím s technologií Final Scratch.

Samoz?ejm?, že line-up noci není postaven jen na mé osob?, tudíž již nyní se m?žete t?šit na populárního dje Orbitha, kterého není pot?eba blíže p?edstavovat a dje sp?ízn?né se samotným klubem Liquid Pety, Jay Dany Dee a B-Faced.pá. 22.9. WET RIDE
ORBITH (Marsey / CZ), Carrione aka Dieselphunk (MIX.cz)
Pety (turn-off), B-Faced (LQD) and guest Jay Dany Dee
styl: WnH / house / trance
entry: 80,-
© 2006 DJ Carrione